5 MAYIS 2019 PAZAR  – MİLLİYET CADDE  –  ALİCE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Aile Şurası’nda görsel ve sosyal medya konusunda uyarılarda bulundu. Erdoğan’ın, kuşak programlarıyla diziler için televizyonlara, ahlaki değerlere saygının azaldığı sosyal medyayla, çocukların örnek aldığı ünlülere söyledikleri şunlar:
“Şayet medya organlarımız, kadın programları adına, bunun altını çiziyorum, mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa, orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle ikaz ediyorum, uyarıyorum. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu gelecek nesillerin en önemli sorunu olacaktır.
Reyting kaygısıyla, televizyon dizilerinde ve sosyal medyada  çarpık ilişkiler özendiriliyorsa, şiddete teşvik ediliyorsa, devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur.
Çocuklarımıza ilham kaynağı olması gereken sanatçılar ve sporcular, başarılarıyla değil de, özel hayatlarıyla gündeme geliyorsa, aile kurumunu korumamız elbette zorlaşacaktır.”

TELEVİZYON İZLEYİCİSİ NELERDEN ŞİKAYETÇİ?

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yaptırdığı, 2018 Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, iki seyirciden birinin, Cumhurbaşkanı’nın uyardığı yayınlardan şikayetçi olduğunu ortaya koydu. Merak edenlerin rtuk.gov.tr’de bulabilecekleri araştırma Türkiye’yi temsil eden 26 ilde yapıldı. 15 yaş ve üzeri yüzde 49.2’si kadın, yüzde 50.8’i erkek, 2 bin 600 kişiyle yapılan çalışmaya katılanlara, “Sizi en çok rahatsız eden program türü hangisi?” diye soruldu. 100 kişiden 46.3’ü “Kuşak programları” dedi.
Televizyonların gündüz kuşakları iki izleyiciden birinin şikayet ettiği bu programlarla dolu. Çünkü hepsinin reytingi iyi…
Kaldırılan izdivaçlar da böyleydi. İzdivaçlar bitti, ama izleyeni ve şikayet edeni çok yeni programlar türedi.
RTÜK’ün araştırması ve Cumhurbaşkanı’nın uyarısı, bu yapımların da suyunun ısınmaya başladığının işareti…

Haberlere tepki
Ankete katılanların yüzde 73’ü, ‘Kuşak programları’nı ‘Genel ahlak ve aile yapısına aykırı’ buldu. 100 denekten 48’i, bunların “Çocuk ve gençleri olumsuz örnek oluşturduğu” görüşünde.
Gündüz kuşaklarındaki programlara “Özel hayatın gizliliğine aykırılık teşkil ediyor” diyenlerin oranı yüzde 39, “Milli manevi değerlere aykırılık taşıdığını” düşünenlerin oranı ise yüzde 35…
İzleyici sadece ‘Kuşak programları’ndan değil, dizilerden ve haberlerden de şikayetçi… ‘Kuşak programları’nın ardından yüzde 21.6 ile diziler, üçüncü sırada ‘ayrımcı ve kutuplaştırıcı haberler’ var.

Eğitimleri ne? 
RTÜK araştırmasına katılanların eğitim düzeylerini merak ediyorsanız, onu da açıklayayım.
Katılanların yüzde 23.3’ü her hangi bir okul mezunu değil veya ilkokul, yüzde 53’ü ortaokul, lise, yüzde 23.5’i önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora mezunu.
Deneklerin yüzde 51.7’si, televizyonda yayınlanan yapımların
beş yıl öncesine kıyasla aynı kaldığı, yüzde 25.6’sı iyi yönde ilerlediği, yüzde 22.7’si ise kötüye gittiği görüşünde.
Araştırma, geleneksel medyaya güven, internet ve sosyal medyaya oranla daha yüksek. Araştırmaya göre haber kaynakları, onlara duyulan güven oranları şöyle:
Televizyon: Yüzde 69.2. Yazılı medya: Yüzde 62.3. İnternet siteleri: Yüzde 59.1. Sosyal medya: Yüzde 53.7…

GÜNÜN SÖZÜ
“Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım.” (Gandhi)