MİLLİYET CADDE – 3 Mayıs 2012 Perşembe  ALİCE

Türkiye’de yeni reyting sistemi 1 Mayıs itibarıyla başladı. Peki ölçümler
nasıl yapılıyor?

TİAK A.Ş., AGB Nielsen’in sözleşmesini feshettiği 19 Aralık 2011’den bu yana TV ve reklam dünyası yeni reyting şirketi Kantar Media TNS’in yapacağı reyting ölçümünü bekliyordu.
Kantar Media TNS, 1 Mayıs itibarıyla yeni reyting ölçümlerini televizyon ve reklam dünyasının hizmetine sundu.
AGB Nielsen, 2006 yılında yapılan ‘Sosyo-Ekonomik Statü’ye (SES) göre reyting ölçümü yapıyordu.
Reyting şirketiyle eşzamanlı olarak Türkiye’nin SES’i de değişti.
Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) iki yılda yaptığı çalışma kısa bir süre önce sonuçlandı. Kantar Media TNS de, bugün TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Levent Orhun’un sektöre tanıtacağı işte bu yeni SES ölçeğini baz alarak reyting ölçümlerine başladı.

İki SES arasındaki farklar
2006’nın SES’inde ‘Aile Reisi’ vardı, yenisinde onun yerini ‘Asıl Gelir Getiren Kişi’ (AGG) aldı. Eski araştırmada ‘gelir’ yoktu, ‘Aile Reisi’yle eşinin eğitim ve mesleklerinin yanı sıra onların anne ve babalarının eğitimi belirliyordu hangi SES Grubu olduklarını.
Önceden ‘Aile Reisi’nin ve eşinin üniversite mezunu olması A Grubu yapmıyordu onları…
Onların, anne ve babalarının da üniversite mezunu olmaları gerekiyordu. Şimdi bu değişti.
‘Asıl Geliri Getiren’ (AGG) kişiyle eşinin mesleği ve geliri belirliyor ‘Hane Halkı’nın hangi SES grubundan olduğunu.
Şayet, “Nedir bu A, B, ABC1 ya da D, E Grubu? Neye göre sınıflandırıyorlar insanları?” diyenlerdenseniz işte size fırsat.
Bu yazıyı okuyunca karar verebilirsiniz hangi Sosyo-Ekonomik Statü’nün (SES) insanı olduğunuza…

A SES Grubu: Yüzde 4
* Hemen hepsi üniversite mezunu, yüzde 30 dolayında lisansüstü.
* Yarıya yakını, ücretli çalışan, nitelikli uzman (avukat, doktor, mühendis vb.)…
* Yüzde 10’a yakını, 20’den fazla çalışanı olan beyaz yakalı.
* Yüzde 20’si irili ufaklı işyeri sahibi (bunların yarıya yakınının yanında çalışanı yok)…
* Eşi olan AGG’lerin yüzde 40’a yakınının eşi çalışıyor.
* Hanelerin yüzde 20’si para biriktiriyor.
* Yüzde 30’u tatilini tatil köyü/otele giderek değerlendiriyor.
* Hanelerin yarısına yakınında kitaplık/kütüphane var.

B SES Grubu: Yüzde 9
* Üniversite/lisansüstü oranı yüzde 60’larda… Yüzde 35 civarında 2 yıllık yüksek okul veya lise mezunu.
* Yüzde 60’ı memur, teknik personel, uzman (yönetici olmayan)…
* Yüzde 15’i irili ufaklı işyeri sahibi (bunların çoğunun yanında 1-5 arası çalışanı var)…
* Eşi olan AGG’lerin yüzde 30’unun eşi çalışıyor.
* Hanelerin yüzde 13’ü para biriktiriyor.
* Yüzde 20’si tatilini tatil köyü/otele giderek değerlendiriyor.
* Hanelerin yüzde 30’unda kitaplık/kütüphane var.

C1 SES Grubu: Yüzde 22
* Yüzde 60’ı lise mezunu (Bunun içinde yüzde 20 meslek lisesi); yüzde 10’u yüksekokul ve üstü.
* Yüzde 40’ı esnaf, dükkan sahibi; yüzde 30’u kalifiye işçi (lise eğitimli)…
* Yüzde 15’e yakın memur, teknik eleman.
* Yüzde 15’e yakını emekli.
* Eşi olan AGG’lerin yüzde 13’ünün eşi çalışıyor.
* Hanelerin yüzde 5’i para biriktiriyor.
* Yüzde 20’si tatilini tatil köyü/otele giderek, yüzde 40’a yakını yakınlarını ziyaret ederek değerlendiriyor.
* Hanelerin yüzde 20’ye yakınında kitaplık/kütüphane var.

C2 SES Grubu: Yüzde 29
* Yüzde 20’ye yakını lise mezunu… Ortaokul ve daha düşük eğitimli oranı yüzde 80.
* Çoğunlukla ilkokul mezunu, düzenli çalışan işçi (Yüzde 60’lar dolayında)…
* Yüzde 10 kadarı tek başına seyyar olarak çalışıyor.
* Yüzde 20’si emekli, çalışmıyor.
* Eşi olan AGG’lerin eşinin çalışma oranı yüzde 10’un altında.
* Yüzde 70’i tatile çıkmıyor, çıkanlar yakınlarını ziyaret etmek için memlekete gidiyorlar (yüzde 25)…
* Hanelerin yüzde 10’unda kitaplık/kütüphane var.

D SES Grubu: Yüzde 28
* Yüzde 70’in üzerinde ilkokul mezunu veya illkokul terk, gerisi ortaokul.
* Yüzde 30 kadar emekli, çalışmıyor.
* Yüzde 20’nin üzerinde işçi (çoğunlukla parça-başı çaışan)…
* Yüzde 30’u küçük çaplı çiftçi.
* Yüzde 10’a yakını ev kadını.
* Yüzde 80’i tatile çıkmıyor, gerisi memlekete gidiyor.

E SES Grubu: Yüzde 9
* Yüzde 95’i ilkokul mezunu veya ilkokul terk.
* Yüzde 30’a yakını işsiz (çoğu yardımla geçiniyor)
* Yüzde 40’ı emekli, çalışmıyor; yüzde 30’u emekli, işçi olarak çalışıyor.
* Geri kalan yüzde 20’nin üzerinde hanede AGG ev-kadını (düzenli geliri olmayan yardımla geçinen)…