MİLLİYET – 10 KASIM 2014 PAZARTESİ  –  ALİCE

05120350_10kasimBugün 10 Kasım; Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ün 76’ ncı ölüm yıldönümü…  O yüzden değişik bir şey yapmaya karar verdim bugün…  Çünkü öyle geldi içimden… Bugün köşemin tamamını, bir kez daha rahmet ve minnetle andığımız Atatürk’ ün sözlerine ayırmaya karar verdim… Bunu yaparken şuna özellikle özen gösterdim. Atatürk’ ün nasıl vizyon sahibi bir lider olduğunu anlamak için farklı alanlardaki sözlerinden bir seçki oluşturmaya gayret ettim. Zira Atatürk’ü layıkıyla anmak için Büyük Önder’in hangi konularda neler söylediğini bir kez daha hatırlamak şart…
* Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
* Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.
* Fikirler şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, muritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
* Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
* Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
* Felaket başa gelmeden evvel, önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek gerekir. Geldikten sonra düşünmenin yararı yoktur.
* Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir.
* Kadınlarımız, eğer ulusun gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok aydın ve erdemli olmaya çalışmalıdırlar.
* Maddi ve bilhassa manevi düşüş korku ile aciz ile başlar.
* Bizim intikamımız, zalimlerin zulmüne karşıdır. Onlarda zulüm hissi baki kaldıkça bizde deintikam hissi devam edecektir.
* Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
* Ulusların hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.
* Her vatandaş, hatta cumhurbaşkanı bile olsa adalete saygı göstermek zorundadır.
* Türklerin düşmanı yoktur. Eğer varsa, bunlar Türklerin değil, insanlığın düşmanıdır.
* Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.
* Biz algılayamıyorsak o yok demek değildir, görmek; ufkun ötesini görebilmektir.
* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesilistikbal sizsiniz. Cumhuriyeti bir kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
* Ulusta efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu ulusa hizmet eden onun efendisidir.
* Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülümez.
* Söz konusu vatansa gerisi teferruat.
* Türkiye Cumhuriyeti’ ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.
* Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
* Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi ve duygularımı anlıyorsanız ve duyuyorsanız bu yeterlidir.
* Ölülerden yardım beklemek, uygar bir topluluk için lekedir.